TỔ CHỨC SÁT HẠCH VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE UY TÍN TẠI HÀ NỘI CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG
Gzip đề xuất Chức Năng phần mềm dành cho LÁI XE
Gzip phù hợp với mô hình Quản lý đào tạo cho lĩnh vực đào tạo Lái Xe, Trung tâm dạy nghề

Quản lý học viên

 • Quản lý thông tin HỒ SƠ Học viên
 • Quản lý học viên tiềm năng, tư vấn ghi log lại lịch sử tư vấn
 • Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên.
 • Dễ dàng lưu trữ và đăng ký khóa học lên hạng cho học viên

Khóa học, lớp học

 • Quản lý và thiết lập Lớp học
 • Quản lý ghi chú đánh giá học tập.
 • Thống kê khóa học, lớp học
 • Thống kê thông tin liên quan đến Khóa học như Thời lượng học tập, giảng dạy
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.
 • Sắp xếp thời gian học cho học viên Lớp học Lý thuyết, Thực hành
 • Thời khóa biểu cho các Khóa  đang diễn ra và các Khóa chuẩn bị khai giảng
 • Phân bổ sắp xếp thời gian học đủ các bộ môn theo quy định của Sở GTVT
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

APP (ỨNG DỤNG) KẾT NỐI HỌC VIÊN & GIÁO VIÊN

 • Học viên luôn được cập nhật nhận lịch học & bài học
 • Giáo viên điểm danh ghi nhận kết quả hằng ngày
 • Thông báo nhắc nhở GV & học viên lịch học
 • Trên các thiết bị di động (Android, IOS)

Đồng bộ dữ liệu phần mềm Sở GTVT TP.Hà Nội

 • Xử lý Xuất file XML Báo cáo 1
 • Xử lý Xuất file XML Báo cáo 2
 • Cập nhật đồng bộ dữ liệu học viên
 • Dữ liệu khóa học, kết quả thi tốt nghiệp, Sát Hạch

Xuất Báo cáo theo mẫu ( Sở GTVT TP.Hà Nội)

 • Xuất báo cáo theo chuẩn do sở GTVT quy định
 • Tùy chình các mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng

Báo cáo thống kê

 • Báo cáo doanh số khóa học
 • Báo cáo tình trạng, kết quả thi Sát Hạch, kết quả thi tốt nghiệp
 • Báo cáo lớp học
 • Báo cáo doanh thu học phí
 • Báo cáo chi phí lương
 • Xuất File Excel thống kê Học viên, Lớp học, Giáo viên, Tình hình Đăng ký, Đóng tiền

Bảo mật Dữ Liệu

 • Dữ liệu được phân quyền truy cập theo cấp độ cho từng user (người dùng)
 • Cơ sở dữ liệu riêng biệt, khách hàng toàn quyền quản lý trên nền tảng Online hoặc cài đặt trên server của khách hàng
 • Hệ thống không sử dụng bất kì kết nối của bên thứ 3 nào
 • Gzip không truy cập và không cung cấp dữ liệu cho bất kì bên thứ 3 nào
Image by Google :

Để tìm hiểu về G.Zip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Danh sách Đào tạo LÁI XE , học phí LÁI XE , Thời khóa biểu LÁI XE , Lịch khai giảng LÁI XE, Điểm Danh, Chấm công LÁI XE,